top of page
NEOS 2 Gawad UP Official FB Page.jpg
NEOS Gawad UP Official FB page.jpg
Neos Gawad Tsanselor casual pic.jpg

Gawad Tsanselor

Para sa Natatanging Mag-aaral

The "Gawad Tsanselor Para Sa Natatanging Mag-aaral" is the highest and most prestigious award that can be given to UP students who have shown a high degree of academic excellence, leadership and community service. In 2019, Joseph Neos Cruz was a recipient of this prestigious award.

Dahil sa kanyang di maipagkakailang husay at talino sa larangan ng Agham,  kung saan magtatapos siya bilang summa cum laude…..


Dahil pinili niyang maglingkod sa mga kapwa-mag-aaral , kolehiyo, unibersidad at bayan, bilang isang konsehal ng Kolehiyo ng Agham at pangulo/miyembro ng iba’t ibang samahan …..


Dahil isa siyang huwaran ng dangal at husay, at dahil naipamalas niyang maaaring maglingkod sa kabila ng maraming hamon ng pag-aaral .....

Ipinagkaloob kay JOSEPH NEOS CRUZ ang Gawad Tsanselor Para sa Natatanging Mag-aaral  noong ika-21 ng Hunyo 2019.

Photo credits:

First 2 photos courtesy of UP Diliman Official Facebook Page

Jann Sy.jpg

Jann Adriel Sy (Summa Cum Laude) is the first member of the lab to have received the Gawad Tsanselor Para sa Natatanging Mag-aaral in 2013.

Para sa kanyang di pangkaraniwang talino na gagawaran ng antas na 'summa cum laude" sa taong 2013 ...

 

Para sa di matatawarang galing sa pananaliksik sa larangan ng agham, bagay na naghatid sa kanya at sa unibersidad ng pinakamataas na karangalan sa BPI-DOST Science Awards ...


Para sa kanyang paglilingkod sa kolehiyo ng agham at sa unibersidad bilang dating punong-patnugot ng "SCIENTIA" at opisyal ng ilang samahang pang-mag-aaral; at partisipasyon sa mga gawaing pangkomunidad ...

At dahil masasalamin sa kanya ang isang huwarang iskolar ng bayan, marangal at mahusay bagama't mapagkumbaba, ipinagkaloob ang Gawad tsanselor Para sa Natatanging Mag-aaral kay Jann Adriel C. Sy.


Neos Gawad 1.jpg
bottom of page